ویدئوهای آموزشی پنل کاربران پارس آنلاین

چنانچه قصد دارید با نحوه فعالیت هر یک از بخش های پنل کاربری مشترکین پارس آنلاین آشنا شوید، میتوانید از منوی "سربرگ ها" بخش مورد نظر را انتخاب نمایید تا ویدئوی مرتبط با آن را مشاهده کنید. همچنین میتوانید توسط فیلد زیر ویدئو خود را جستجو کنید.

لیست ویدئو ها

video 1

آموزش سربرگ «اطلاعات شما» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «گزارش» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «حسابداری» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «خدمات» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «خرید» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «ثبت نام سرویس جدید» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش ورود به پنل و سربرگ «پیشخوان» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «سنجش سرعت» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «توافقنامه و قرارداد» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «پشتیبانی» در پنل کاربری پارس آنلاین

video 1

آموزش سربرگ «عیب یابی» در پنل کاربری پارس آنلاین